Case study/studia przypadku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w ...

Zdalny monitoring pomiaru zużytej wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w …
W dzisiejszych czasach telefony komórkowe są tak powszechne, że tradycyjne budki telefoniczne nie są
używane, są wręcz anachronizmem

Hot spoty w budkach telefonicznych

W dzisiejszych czasach telefony komórkowe są tak powszechne, że tradycyjne budki telefoniczne nie są używane, są wręcz anachronizmem

Raporty

Data realizacji: grudzień 2020
Język: Polski

Celem kolejnego badania rozwiązań informatycznych stosowanych przez polskie JST, przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org pod koniec 2020 r. była analiza aktualnych potrzeb i działań JST. Analityków serwisu szczególnie interesowały zakres pracy zdalnej, stosowane rozwiązania oraz ewentualna rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędów JST w pandemicznym roku 2020, w którym w zasadzie wszystkie urzędy administracji publicznej musiały przejść na częściowo zdalny tryb pracy.

Praca zdalna w czasie pandemii

Data realizacji: grudzień 2020
Język: Polski

Celem kolejnego badania rozwiązań informatycznych stosowanych przez polskie JST, przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org pod koniec 2020 r. była analiza aktualnych potrzeb i działań JST. Analityków serwisu szczególnie interesowały zakres pracy zdalnej, stosowane rozwiązania oraz ewentualna rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędów JST w pandemicznym roku 2020, w którym w zasadzie wszystkie urzędy administracji publicznej musiały przejść na częściowo zdalny tryb pracy.
Data realizacji: październik 2019Język: Polski
Efektem badania jest ocena kondycji polskich JST z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia i zabezpieczenia przed cyber zagrożeniami. Badanie skierowane było do wszystkich samorządów według specyfikacji MSWiA tj. urzędy wiejskie, miejskie, powiaty, starostwa i urzędy marszałkowskie (łącznie 1809 odpowiedzi co stanowi 75% ogółu JST). Wynikiem badania jest pełny obraz administracji samorządowej.

Informatyzacja i Cyberbezpieczeństwo polskich Jednostek Samorządu Terytorialnego

Data realizacji: październik 2019
Język: Polski

Efektem badania jest ocena kondycji polskich JST z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia i zabezpieczenia przed cyber zagrożeniami. Badanie skierowane było do wszystkich samorządów według specyfikacji MSWiA tj. urzędy wiejskie, miejskie, powiaty, starostwa i urzędy marszałkowskie (łącznie 1809 odpowiedzi co stanowi 75% ogółu JST). Wynikiem badania jest pełny obraz administracji samorządowej.
Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym  chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest  już dość wysoka.

Analiza polskiego rynku chmury

Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka.
Jakie strategie i plany dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy miały partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych 2011 roku;

Cyfrowy portret partii politycznych

Jakie strategie i plany dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy miały partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych 2011 roku;
W miarę upowszechniania się komputerów osobistych i ich oprogramowania sprzedawanego oddzielnie pojawiła się potrzeba uproszczenia procedury niewyłącznego licencjonowania oprogramowania własnościowego sprzedawanego masowo – oddzielnie lub wraz z komputerem.

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

W miarę upowszechniania się komputerów osobistych i ich oprogramowania sprzedawanego oddzielnie pojawiła się potrzeba uproszczenia procedury niewyłącznego licencjonowania oprogramowania własnościowego sprzedawanego masowo – oddzielnie lub wraz z komputerem.
Od listopada 2003 r. wspólnie z Zakładem Gospodarki    Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, monitorujemy koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badany jest stan zasobów i sposób wykorzystania technik informacyjnych (IT), ocena ich przydatności w codziennej działalności gospodarczej oraz potrzeby i zamierzenia inwestycyjne firm w tym obszarze. 

Co kwartał przeprowadzane jest badanie ankietowe i wyliczana jest wartość wskaźnika MSI, który odzwierciedla nastroje i oczekiwania badanych przedsiębiorców - im są one lepsze, tym wyższa jest jego wartość. Przedsięwzięcia IT zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych MŚP - odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce. Jest to, więc swego rodzaju barometr optymizmu tego sektora.

MS Indeks - wskaźnik koniunktury w małych i średnich firmach

Od listopada 2003 r. wspólnie z Zakładem Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, monitorujemy koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badany jest stan zasobów i sposób wykorzystania technik informacyjnych (IT), ocena ich przydatności w codziennej działalności gospodarczej oraz potrzeby i zamierzenia inwestycyjne firm w tym obszarze.
Co kwartał przeprowadzane jest badanie ankietowe i wyliczana jest wartość wskaźnika MSI, który odzwierciedla nastroje i oczekiwania badanych przedsiębiorców – im są one lepsze, tym wyższa jest jego wartość. Przedsięwzięcia IT zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych MŚP – odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce. Jest to, więc swego rodzaju barometr optymizmu tego sektora.
Coraz powszechniejsze staja sie prognozy wieszczace nadejscie społeczenstwa informacyjnego (SI) czy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nawet ci, którzy sceptycznie podchodza do tego typu projekcji zgadzaja sie, Be jestesmy swiadkami znaczacych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych wywołanych rozwojem technik informacyjnych
(IT).

Znaczenie szkoleń w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Coraz powszechniejsze staja sie prognozy wieszczace nadejscie społeczenstwa informacyjnego (SI) czy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nawet ci, którzy sceptycznie podchodza do tego typu projekcji zgadzaja sie, Be jestesmy swiadkami znaczacych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych wywołanych rozwojem technik informacyjnych (IT).

BTL

Portfolio
e2K