Business Case Studies

Pomagamy firmom zwiększać sprzedaż opisując sukcesy ich Klientów

Od lat zajmujemy się pisaniem o skomplikowanych zagadnieniach biznesowych prostym językiem eksponującym korzyści.

 • Oferujemy opracowania Case Studies Twoich Klientów, które będą pracowały na zyski Twojej firmy.
 • Gotowe treści w formie tekstów i multimediów zostaną opublikowane w naszym serwisie (Komputer w Firmie) oraz w social mediach gdzie mogą być dodatkowo promowane do wskazanych przez Ciebie grup.
 • Przygotujemy gotowy wsad do Twoich materiałów marketingowych i sprzedażowych. Pokażemy jak Twoje produkty i usługi pomogły zarabiać pieniądze Twoim Klientom. Sprawimy, że historie ich sukcesu będą pozyskiwały dla Ciebie nowych Klientów.

Jak to robimy?

Nasze Business Case Studies przygotowujmy według wypracowanej przez nas unikalnej metodologii DASM (Deep research, Acctionable insights, Smart language, Multichannel approach).

Na czym to polega?

W pierwszym kroku przeprowadzamy wywiad ze wskazanym przez Ciebie Klientem przebieg rozmowy, oraz najważniejsze akcenty

 • przygotowujemy i przedstawiamy do Twojej akceptacji na podstawie naszej wstępnej rozmowy)
 • wywiad jest nagrywany i zostanie udostępniony Twojej firmie w formie zmontowanego i gotowego do publikacji podcastu

W drugim kroku rozmowa jest analizowana i na jej podstawie powstaje komplet materiałów, który kładzie nacisk na najbardziej rezonujące wątki.

Formaty najczęściej wykorzystywane przez naszych Klientów to:

 1. Podcast – rozmowa może być przygotowana w całości lub podzielona dodatkowo na części obejmujące konkretne wątki
 2. Teksty – przed stworzenie tekstów wykonujemy analizę SEO i treści tworzone są z uwzględnieniem konkretnych fraz.

Teksty mogą obejmować:

 • tekst opisujący konkretny case
 • krótsze treści opisujące konkretne wątki
 • transkrypcję rozmowy (z uwzględnieniem redakcji)
 • materiał do szkolenia handlowców

Przykłady:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w ...

Zdalny monitoring pomiaru zużytej wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w …
W dzisiejszych czasach telefony komórkowe są tak powszechne, że tradycyjne budki telefoniczne nie są
używane, są wręcz anachronizmem

Hot spoty w budkach telefonicznych

W dzisiejszych czasach telefony komórkowe są tak powszechne, że tradycyjne budki telefoniczne nie są używane, są wręcz anachronizmem

Raporty

Data realizacji: wrzesień 2021
Język: Polski

Celem kolejnego opracowania przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org jest przedstawienie kluczowych aspektów istotnych przy wyborze systemów Business Intelligence

10 rzeczy, o których musisz pamiętać wybierając system Business Intelligence

Data realizacji: wrzesień 2021
Język: Polski

Celem kolejnego opracowania przeprowadzonego przez serwis badawczy Komputerwfirmie.org jest przedstawienie kluczowych aspektów istotnych przy wyborze systemów Business Intelligence
Data realizacji: październik 2019Język: Polski
Efektem badania jest ocena kondycji polskich JST z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia i zabezpieczenia przed cyber zagrożeniami. Badanie skierowane było do wszystkich samorządów według specyfikacji MSWiA tj. urzędy wiejskie, miejskie, powiaty, starostwa i urzędy marszałkowskie (łącznie 1809 odpowiedzi co stanowi 75% ogółu JST). Wynikiem badania jest pełny obraz administracji samorządowej.

Informatyzacja i Cyberbezpieczeństwo polskich Jednostek Samorządu Terytorialnego

Data realizacji: październik 2019
Język: Polski

Efektem badania jest ocena kondycji polskich JST z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia i zabezpieczenia przed cyber zagrożeniami. Badanie skierowane było do wszystkich samorządów według specyfikacji MSWiA tj. urzędy wiejskie, miejskie, powiaty, starostwa i urzędy marszałkowskie (łącznie 1809 odpowiedzi co stanowi 75% ogółu JST). Wynikiem badania jest pełny obraz administracji samorządowej.
Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka.

Analiza polskiego rynku chmury

Opracowanie jest przeglądem rozwiązań chmury obliczeniowej, stopnia upowszechnienia usług chmury oraz potencjalnych kierunków i tempa rozwoju. Zwłaszcza z wyników badań ankietowych wynika, że Polska jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju chmury obliczeniowej, w tym chmury hybrydowej. Jednak świadomość potencjalnych użytkowników na temat możliwości, korzyści, a także zagadnień, z którymi trzeba się będzie zmierzyć przy migracji IT do modelu usługowego opartego na chmurze, jest już dość wysoka.
Jakie strategie i plany dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy miały partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych 2011 roku

Cyfrowy portret partii politycznych

Jakie strategie i plany dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy miały partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych 2011 roku;
W miarę upowszechniania się komputerów osobistych i ich oprogramowania sprzedawanego oddzielnie pojawiła się potrzeba uproszczenia procedury niewyłącznego licencjonowania oprogramowania własnościowego sprzedawanego masowo – oddzielnie lub wraz z komputerem.

Oprogramowanie wolne i otwarte w administracji publicznej

W miarę upowszechniania się komputerów osobistych i ich oprogramowania sprzedawanego oddzielnie pojawiła się potrzeba uproszczenia procedury niewyłącznego licencjonowania oprogramowania własnościowego sprzedawanego masowo – oddzielnie lub wraz z komputerem.
Od listopada 2003 r. wspólnie z Zakładem Gospodarki  Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, monitorujemy koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badany jest stan zasobów i sposób wykorzystania technik informacyjnych (IT), ocena ich przydatności w codziennej działalności gospodarczej oraz potrzeby i zamierzenia inwestycyjne firm w tym obszarze. 

Co kwartał przeprowadzane jest badanie ankietowe i wyliczana jest wartość wskaźnika MSI, który odzwierciedla nastroje i oczekiwania badanych przedsiębiorców - im są one lepsze, tym wyższa jest jego wartość. Przedsięwzięcia IT zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych MŚP - odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce. Jest to, więc swego rodzaju barometr optymizmu tego sektora.

MS Indeks - wskaźnik koniunktury w małych i średnich firmach

Od listopada 2003 r. wspólnie z Zakładem Gospodarki Informacyjnej i Społeczeństwa Informacyjnego SGH, monitorujemy koniunkturę informatyczną sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badany jest stan zasobów i sposób wykorzystania technik informacyjnych (IT), ocena ich przydatności w codziennej działalności gospodarczej oraz potrzeby i zamierzenia inwestycyjne firm w tym obszarze.
Co kwartał przeprowadzane jest badanie ankietowe i wyliczana jest wartość wskaźnika MSI, który odzwierciedla nastroje i oczekiwania badanych przedsiębiorców – im są one lepsze, tym wyższa jest jego wartość. Przedsięwzięcia IT zajmują szczególne miejsce w planach inwestycyjnych i rozwojowych MŚP – odzwierciedlają ich gotowość do modernizacji i sygnalizują ocenę zbliżających się wydarzeń w gospodarce. Jest to, więc swego rodzaju barometr optymizmu tego sektora.
Coraz powszechniejsze staja sie prognozy wieszczace nadejscie społeczenstwa informacyjnego (SI) czy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nawet ci, którzy sceptycznie podchodza do tego typu projekcji zgadzaja sie, Be jestesmy swiadkami znaczacych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych wywołanych rozwojem technik informacyjnych
(IT).

Znaczenie szkoleń w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Coraz powszechniejsze staja sie prognozy wieszczace nadejscie społeczenstwa informacyjnego (SI) czy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Nawet ci, którzy sceptycznie podchodza do tego typu projekcji zgadzaja sie, Be jestesmy swiadkami znaczacych przemian społecznych, gospodarczych i politycznych wywołanych rozwojem technik informacyjnych (IT).

BTL

Portfolio